fbpx

Szczegóły projektu

Projekt z Funduszy Europejskich
Beneficjent Magdalena Owczarek
realizuje projekt:
„Promocja polskiej marki ZISOU na rynkach zagranicznych w celu internacjonalizacji firmy Magdalena Owczarek,w ramach poddziałania 3.3.3″”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 poddziałanie 3.33
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand

Wartość projektu : 239 145,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 203 490,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 02.09.2019 – 31.12.2020r.

PLN Złoty polski
EUR Euro

Powered by White PR